SIKT - Samverkan & modern teknik för att nå framgång!

Vi på Sikt arbetar metodiskt för att involvera och tillsammans med kunder identifiera det som ska uppnås, oavsett om det är problemlösning eller effektivisering. Vi använder oss av den teknik och/eller arbetssätt som är lämpad för uppgiften, exempelvis automatisera och kvalitetssäkra genom RPA (Robotiv Process Automation), Chatbots eller AI. Men tekniken kanske inte är nödvändig utan det är arbetsprocesserna som behövs ändras på. Behovsbedömningen görs genom en process som fungerar på både små och stora utmaningar, allt från inom en avdelning till nationella branschutmaningar.

AI Rapporter

Framtagning av rapporter för de olika teknikerna
inom AI fungerar och verkliga användningsområden.
En av rapporten togs fram ur ett samhällsperspektiv på uppdrag
av en av Sveriges större kommuner. I rapporten framgår
hur AI-tekniker, Chatbots och RPA kan udnerlätta för
medborgare och anställda

RPA Strategier & Projektledning

Framtagande och genomförande av strategier om hur och vart RPA skall implementeras.

VD uppdrag

Huvuduppgiften har varit att öka antingen etablera
bolaget eller öka marknadsandelarna. Upprättning
eller omskrivning av affärsplan samt förnyelse av processer.

Nationell projektledning

Nationell projektledning inom biljett- och betalsystem. 
Projektet tog fram en nationell standard för hur mobila
biljetter skall skrivas och läsas.

Regeringsuppdrag

Strategisk rådgivning och kartläggning av viktiga
beståndsdelar inför avregleringar. Strategisk rådgivning och ledning för att identifiera och nå branschgemensamma mål. SIKT har haft regeringsuppdrag i tre olika europeiska länder.

Branschägda bolag

Analyser och framtagande av Nationellt system som skall enligt myndighet efterföljas.
“Nicklas at Sikt is easy to work with and has a great mix of theoretical knowledge
and practical experience. He is also very engaged, focused on the task and
delivers as agreed. He is easy to recommend.”

- Magnus Arnström
Board member at Stockholm’s Sjötrafik AB